גד וטורי

מנהל חנות

בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה

גד וטורי

מנהל חנות

בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה